Od zabawy do zrozumienia

Idea programu Od zabawy do zrozumienia powstała w oparciu o bardzo popularną w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji metodę wczesnej nauki czytania autorstwa Glenna Domana.

Amerykański uczony dowiódł, że metoda, polegająca na regularnym prezentowaniu dziecku z właściwą częstotliwością wyrazów w odpowiedniej postaci i rozmiarze, daje nadzwyczajne efekty.

Mali uczniowie przyswajają sobie prezentowane wyrazy w zadziwiająco szybkim tempie. Po krótkim czasie potrafią czytać globalnie, identyfikując dany wyraz jako obraz graficzny. Najważniejsze jednak, iż cała zabawa w czytanie jest dla nich źródłem autentycznej radości i satysfakcji.

Doman udowodnił, że:

„Dzieci mogą czytać słowa, gdy mają rok,
zdania gdy mają dwa lata i całe książki gdy mają trzy lata
– i uwielbiają to"


Regularne sesje czytania stymulują również rozwój dziecka, korzystnie wpływając na cały proces uczenia się i zapamiętywania.

Ważny głos w dyskusji nad celowością wczesnej nauki czytania stanowią ostatnie badania amerykańskich naukowców (a wśród nich Timothy Kailinga) poświęcone mechanizmom powstawania dysleksji wśród dzieci i młodzieży. Badania przeprowadzone wśród dzieci w różnych grupach wiekowych dowiodły, że wczesna nauka czytania jest istotnym sposobem zapobiegania dysleksji.

Modyfikacja pierwotnej metody w proponowanym przez doptima learning programie polega przede wszystkim na wykorzystaniu naturalnego mechanizmu przyswajania przez dziecko języków w rodzinach dwujęzycznych. Dziecko w takim środowisku przyswaja sobie równolegle język matki i ojca. Sukcesywnie poznaje znaczenie wyrazów w obu językach i stopniowo odkrywa budowę i zasady tworzenia systemów językowych.

Specjaliści dowodzą, że regularny i intensywny kontakt z językiem obcym również poza środowiskiem rodzinnym daje dziecku dużą szansę rozwinięcia dwujęzyczności.

Koncepcja metodyczna programu Od zabawy do zrozumienia została stworzona w oparciu o te założenia. Uczestnicząc w naszym kursie, najmłodsi uczniowie codziennie poznają nowe wyrazy w formie werbalnej i pisanej- w języku polskim i angielskim. Regularność zajęć,ich powtarzalność i względnie stała pora sesji dają małemu dziecku poczucie bezpieczeństwa i rodzą przekonanie, że „zabawa w czytanie” jest tak samo naturalna i oczywista, jak jedzenie śniadanka czy spacer po parku.

Nauka nowego słownictwa nie odbywa się na zasadzie tłumaczenia wyrazów z jednego języka na drugi (tak jak to ma miejsce w edukacji szkolnej), przebiega jednocześnie, ale dwutorowo! Dziecko ma więc, podobnie jak w rodzinach dwujęzycznych, szansę samodzielnego odkrywania od podstaw budowy danego systemu językowego.

W naszym programie, stwarzamy również małym uczniom wiele okazji do samodzielnego podjęcia prób spontanicznej interakcji językowej: podczas zabaw z wykorzystaniem prezenterów, zabaw leksykalnych i ruchowych.

Poszczególne sesje są bardzo krótkie, trwają kilka sekund, tak, aby najlepiej wykorzystać naturalną ciekawość i entuzjazm dzieci, jednocześnie nie powodując zmęczenia i znudzenia. Cała koncepcja dydaktyczna opiera się bowiem na koronnej zasadzie Glenna Domana, iż:

„Zabawa jest nauką, nauka zabawą.
Im więcej zabawy, tym więcej nauki.”


Kurs doptima learning w wersji angielskojęzycznej został w całości nagrany na płytach CD z udziałem native speakera (rodzimego użytkownika języka angielskiego), co umożliwia przyswojenie przez dziecko wzorcowego akcentu i melodii języka już w pierwszym (najważniejszym!) etapie nauczania.

Zadanie nauczyciela (rodzica) pracującego w oparciu o kurs doptima learning polega przede wszystkim na tworzeniu odpowiedniej atmosfery sprzyjającej spontanicznej nauce, synchronicznej prezentacji (przy pomocy załączonego prezentera)odpowiednio skomponowanych wyrazów i ilustracji oraz aranżowanie zabaw dydaktycznych.

Załączona płyta CD pozwala na prowadzenie zajęć przez nauczycieli i rodziców, którzy nie są lektorami języka angielskiego. Koniecznością jest posiadanie dobrej jakości sprzętu do odtwarzania płytach CD.

Forma kursu pozwala na wykorzystywanie załączonych materiałów dydaktycznych również do nauki czytania w jednym, preferowanym języku (także na innych szczeblach edukacji). Wybrane elementy programu mogą być atrakcyjną pomocą dydaktyczną dla lektorów języka angielskiego, pracujących z najmłodszymi uczniami.

Program powstał przy współudziale specjalistów z dziedziny edukacji lingwistycznej (nauczycieli języka polskiego i angielskiego) oraz nauczycieli pedagogiki przedszkolnej.

 

O nas

Firma doptima learning tworzy nową markę na rynku edukacyjnym.
Mamy nadzieję, że nasze założenia, rozwiązania i opracowania, staną się dla Państwa cenną pomocą w dziele wychowania i edukacji młodego, szczęśliwego człowieka.

Zajmujemy się, między innymi: tworzeniem, opracowywaniem i udoskonalaniem programów i materiałów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych.

Współpracujemy ze specjalistami w dziedzinie edukacji lingwistycznej (nauczycielami języka polskiego i angielskiego) oraz nauczycielami pedagogiki przedszkolnej.

> więcej